Przykładowy test sprawdzający wiedzę przyrodniczą uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Podręcznik Tajemnice przyrody, Dział 1 – Odkrywamy tajemnice naszej planety, 2. Układ Słoneczny

Test można wydrukować – plik pdf na dole strony. Klucz odpowiedzi pod sprawdzianem.

1. Czym jest gwiazda?
a) ogromną, rozżarzoną gazową kulą, emitującą energię w postaci światła i ciepła
b) ciałem niebieskim oświetlanym przez Słońce
c) rodzajem planety, krążącej poza Układem Słonecznym
d) małym obiektem w kosmosie, które czasem spada na Ziemię

2. Czym różnią się planety od gwiazd?
a) planety zazwyczaj są większe od gwiazd
b) planety emitują większą ilość energii niż gwiazdy
c) planety, w przeciwieństwie do gwiazd, nie świecą własnym światłem lecz odbitym
d) planety skupione są w gromadach planetarnych a gwiazdy w Układzie Słonecznym

3. Nazwij poszczególne ciała niebieskie używając określeń: księżyc, planeta, gwiazda, kometa.
gwiazda, planeta, księżyc, kometa

4. Czym jest kometa?
a) rodzaj planety karłowatej
b) rodzaj gwiazdy świecącej na biało
c) rodzaj ciała niebieskiego zbudowanego z lodu i pyłu
d) rodzaj meteorytów znajdowanych na Ziemi

5. Wyjaśnij, czym jest planetoida.
a) Planetoida to olbrzymia planeta gazowa.
b) Planetoida to małe ciało niebieskie zbudowane ze skał.
c) Planetoida jest rodzajem komety świecącej intensywnym blaskiem.
d) Planetoida to mała gwiazda.

6. Jakie znasz typy planet?
a) ziemskie (skaliste), olbrzymy (gazowe), karłowate
b) planetoidalne, kometarne, asteroidalne
c) marsowate, jowiszowate, neptunowate
d) meteory, meteoroidy, meteoryty

7. Czym są księżyce?
a) Księżyce to obiekty kosmiczne znacznie większe od planet.
b) Księżyce to takie małe słońca.
c) Księżyce to naturalne satelity czyli obiekty krążące wokół niektórych planet.
d) Księżyce to planety karłowate krążące między orbitą Marsa i Jowisza.

8. Nazwij wszystkie planety Układu Słonecznego w kolejności od Słońca.
Planety Układu Słonecznego

9. Wyjaśnij różnicę między meteorem i meteorytem.

10. Planety gazowe w Układzie Słonecznym to:
a) Merkury, Wenus, Ziemia, Mars
b) Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

11. Które z wymienionych planet nie posiadają księżyców?
a) Jowisz, Neptun
b) Ziemia, Mars
c) Saturn, Uran
d) Merkury, Wenus

12. Jak nazywał się pierwszy sztuczny satelita Ziemi wystrzelony w 1957 r.?
a) Apollo 1
b) Wostok 1
c) Sputnik 1
d) Gagarin 1

Układ Słoneczny – test do wydrukowania

Klucz odpowiedzi: 1. a; 2. c; 3. gwiazda, planeta, księżyc, kometa; 4. c; 5. b; 6. a; 7. c; 8. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun; 9. Meteoryt to meteoroid który spadł na ziemię zaś meteor to meteoroid który spalił się w całości w atmosferze; 10. b; 11. d; 12. c.