Przykładowy test sprawdzający wiedzę uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Podręcznik Tajemnice przyrody, Dział 1 – Odkrywamy tajemnice naszej planety, 1. Czym jest Wszechświat?

Test można wydrukować – plik pdf na dole strony. Klucz odpowiedzi pod sprawdzianem.

1. Czym jest Wszechświat?
a) skupiskiem powietrza, wody i ziemi
b) przestrzenią wypełnioną materią i energią
c) układem planetarnym
d) galaktyką

2. Wskaż portret Mikołaja Kopernika ? twórcy teorii heliocentrycznej
Pascal, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Mikołaj Kopernik

3. Galaktyka w której znajduje się Układ Słoneczny nazywa się:
a) Obłokiem Magellana
b) M42
c) Drogą Mleczną
d) Galaktyką Andromedy

4. Rodzaje ciał niebieskich to m.in.:
a) diamenty, szafiry, rubiny
b) planety, gwiazdy, komety
c) powietrze, ogień, woda
d) samoloty, balony, rakiety

5. Teoria heliocentryczna zakłada, że:
a) Słońce znajduje się w centrum a Ziemia i inne planety krążą wokół niego
b) Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata
c) wokół Ziemi krąży Słońce, gwiazdy i planety
d) Helios jest w centrum a Słońce krąży wokół niego

6. Galaktyka to:
a) skupisko miliardów gwiazd
b) skupisko kilkudziesięciu planet
c) cały kosmos za wyjątkiem Ziemi
d) nazwa planety krążącej wokół gwiazdy Alfa Centauri

7. Przyczynami pozornego ruchu sklepienia niebieskiego są:
a) ruch obiegowy Ziemi i pole magnetyczne
b) ruch obrotowy Ziemi i ciśnienie atmosferyczne
c) ruch obrotowy Ziemi wokół osi i ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca
d) ruch obiegowy Słońca i gwiazd wokół Ziemi

8. Rok świetlny to:
a) czas w jakim światło dociera ze Słońca do Ziemi
b) odległość między Słońcem a centrum Drogi Mlecznej
c) czas w jakim promienie słoneczne docierają do Neptuna
d) odległość jaką światło pokonuje w ciągu roku

9. Które teorie budowy Wszechświata przedstawiają poniższe rysunki?
Rys. A.
Geocentryczna teoria budowy Wszechświata
a) geocentryczna
b) heliocentryczna

Rys. B
Heliocentryczna teoria budowy Wszechświata
c) geocentryczna
d) heliocentryczna

10. Jak nazywa się dzieło Mikołaja Kopernika, wydane w 1543 r. w którym udowodnił słuszność teorii heliocentrycznej?
a) O Słońcu, Ziemi i innych ciałach niebieskich
b) Teoria heliocentryczna
c) O obrotach sfer niebieskich
d) O obiegach ciał planetarnych

Czym jest Wszechświat – test do wydrukowania

Klucz odpowiedzi: 1. b; 2. d; 3. c; 4. b; 5. a; 6. a; 7. c; 8. d; 9. a d; 10. c.

Spodobał ci się ten test? Sprawdź test z tematu Czym jest Wszechświat: Układ Słoneczny.