Dzielenie jest odwrotnością mnożenia i należy do czterech podstawowych działań matematycznych. Jeżeli liczbę a podzielimy przez liczbę b to w wyniku tego działania otrzymamy iloraz liczb a i b. Liczbę a nazywamy dzielną a liczbę b dzielnikiem. Ważne: nigdy nie dzielimy przez zero!

Dla Waszej wygody opracowaliśmy tabliczkę dzielenia do wydruku w zakresie 0-100.

Tabliczka dzielenia do wydruku pdf

Pobierz tabliczkę dzielenia do wydrukowania (pdf)