W pierwszej klasie dzieci poznają nazwy poszczególnych miesięcy. Rok liczy 12 miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Dla ułatwienia i uprzyjemnienia nauki proponuję pobrać i wydrukować planszę z nazwami miesięcy i obrazkami, które mniej więcej kojarzą się z danym miesiącem. Dziecko może pokolorować nazwy miesięcy i obrazki, przy okazji ucząc się kolejności.

Nazwy miesięcy do druku dla dzieci
Plansza z nazwami miesięcy do wydrukowania

Ile dni liczą poszczególne miesiące?
Styczeń – 31
Luty – 28 a w roku przestępnym 29
Marzec – 31
Kwiecień – 30
Maj – 31
Czerwiec – 30
Lipiec – 31
Sierpień – 31
Wrzesień – 30
Październik – 31
Listopad – 30
Grudzień – 31

Na bajkidoczytania.pl znajdziecie kalendarze do wydrukowania i kolorowania – roczne jak i miesięczne.