Mało nas, mało nas do pieczenia chleba,
Jeszcze nam, jeszcze nam, kogoś tu potrzeba.

Dużo nas, dużo nas do pieczenia chleba,
Więcej nam, więcej nam, ciebie nie potrzeba.