Mała biedroneczka
siedem kropek miała,
na zielonej łące
wesoło fruwała.

Biedroneczko,
biedroneczko
leć do nieba,
przynieś mi
kawałek chleba.