Wpadła bomba do piwnicy
napisała na tablicy
S.O.S. – głupi pies
Jeden oblał się benzyną
Drugi dostał w łeb cytryną
a trzeciego gonią psy
i wypadniesz Raz Dwa Trzy
za żelazne drzwi
numer Sto Dwadzieścia Trzy.

Okrągła bomba z zapalonym lontem