Karta pracy z ułamków i liczb mieszanych na osi liczbowej. Poziom: klasa IV szkoły podstawowej. Zawiera sześć rodzajów ćwiczeń wzorowanych na zeszycie ćwiczeń Matematyka z plusem wersja B, część 1/2. W karcie pracy znajdują się ćwiczenia:

1. Wpisz pod kropkami, jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych,
2. Zaznacz na osi podane liczby (ułamki),
3. Połącz ułamki z odpowiednimi punktami na osi liczbowej,
4. Posługując się linijką, zaznacz na osi liczbowej podane liczby,
5. Wpisz pod kropkami współrzędne zaznaczonych punktów,
6. Zaznacz na osi liczby (mieszane).

Poniżej darmowy karta pracy w formacie pdf do pobrania i druku.

Fragment karty pracy z ułamków na osi

Karta pracy z ćwiczeniami

Na stronie także: karta pracy z porównywania ułamków.