Miłośnikom chemii przyda się z pewnością poniższy układ okresowy pierwiastków chemicznych w kolorze. Odmiennymi kolorami oznaczono metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, lantanowce, aktynowce, metale przejściowe, metale bloku p, półmetale, niemetale, halogeny i gazy szlachetne. Pierwiastki o właściwościach nieznanych oznaczono kolorem tła. Układ można pobrać w pliku pdf i wydrukować jako pomoc naukową. Możecie pobrać także czarno-biały układ okresowy pierwiastków.

Układ okresowy pierwiastków do wydrukowania w kolorze
Tablica Mendelejewa w kolorze

Układ okresowy pierwiastków pdf w kolorze