Jakie są terminy ferii zimowych w roku 2015/2016 w poszczególnych województwach? Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych.

Ferie zimowe w Polsce z podziałem na województwa 2016

18 – 31 stycznia 2016 r.
kujawsko-pomorskie
lubuskie
małopolskie
świętokrzyskie
wielkopolskie

25 stycznia – 7 lutego 2016 r.
podlaskie
warmińsko-mazurskie

1 – 14 lutego 2016 r.
dolnośląskie
mazowieckie
opolskie
zachodniopomorskie

15 – 28 lutego 2016 r.
lubelskie
łódzkie
podkarpackie
pomorskie
śląskie