Karta pracy z porównywania ułamków. Poziom: klasa IV szkoły podstawowej. Zawiera siedem rodzajów ćwiczeń wzorowanych na zeszycie ćwiczeń Matematyka z plusem wersja B, część 1/2. W karcie pracy znajdują się ćwiczenia:

1. Pokoloruj wskazane części kwadratów i wstaw znak < lub >,
2. Wstaw znak < lub >,
3. Na którym talerzu jest więcej pizzy? Wstaw znak < lub >,
4. Odczytaj, jakie ułamki zaznaczono na osiach liczbowych, a następnie wpisz między podanymi ułamkami znak < lub >,
5. Wstaw znak < lub >,
6. Zaznacz na osi ułamki a następnie wypisz te liczby od najmniejszej do największej,
7. Połącz balony z odpowiednimi punktami na osi liczbowej.

Poniżej darmowy karta pracy w formacie pdf do pobrania i druku.

Fragment karty pracy z porównywania ułamków

Karta pracy z ćwiczeniami

Na stronie także: karta pracy z ułamków i liczb mieszanych na osi liczbowej.