Garść informacji na temat polskich parków narodowych z przejrzystymi opracowaniami w postaci map konturowych wraz z logami parków i ich nazwami. Karty pracy sprawdzające wiedzę z położenia parków na mapie Polski.

Garść informacji na temat polskich parków narodowych z przejrzystymi opracowaniami w postaci map konturowych wraz z logami parków i ich nazwami.

Definicja parku narodowego
Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Mapa parków narodowych z logami

Pobierz mapkę wraz z logami i definicją

W Polsce znajdują się 23 parki narodowe z czego 8 uznanych zostało przez UNESCO za rezerwat biosfery. Rezerwat biosfery to wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze. Białowieski Park Narodowy wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. Największym parkiem narodowym w naszym kraju jest Biebrzański Park Narodowy, najmniejszym zaś Ojcowski Park Narodowy. Najstarszym jest Pieniński Park Narodowy utworzony w 1932 r. Najmłodszy park powołano do życia w 2001 r. – to PN Ujście Warty.

Mapa parków narodowych kontury i nazwy

Pobierz mapkę wraz z konturami i nazwami
Mapa parków narodowych konturowa

Konturowa mapa Polski z parkami narodowymi

Do sprawdzenia wiedzy ze znajomości położenia parków narodowych na mapie Polski przydadzą się na pewno karty pracy dotyczące parków narodowych.