Karta pracy z planetami Układu Słonecznego. Arkusz do sprawdzenia wiedzy z nazw planet w kolejności od Słońca. Rozpoznaj każdą planetę i wpisz jej nazwę pod odpowiednim numerem.

Planety Układu Słonecznego w kolejności od Słońca karta pracy

Pobierz kartę pracy w pdf