Pismo techniczne jest specjalnym rodzajem pisma, służącym do opisywania rysunków technicznych. Służy do ujednolicenia opisu dokumentacji technicznej. Wyróżniamy pismo rodzaju A i rodzaju B. Zarówno pismo typu A jak i B może być proste lub pochyłe. Wymiary pisma technicznego m.in. wysokość, pole znaków, odstępy między znakami i wyrazami, grubość linii – to wszystko jest znormalizowane (np. norma EN ISO 3098-2:2000). W poniższych tabelach podajemy wymiarowanie pisma rodzaju A oraz B, zaś stosowne rysunki objaśniają cechy charakterystyczne dla poszczególnych jego wymiarów.

Wymiarowanie pisma technicznego rodzaju A
Wymiarowanie pisma technicznego typu A.

Wymiarowanie pisma technicznego rodzaju B
Wymiarowanie pisma technicznego typu B.

Cechy charakterystyczne pisma technicznego
Rys. 1 dla liter małych i dużych ze znakami diakrytycznymi.
Rys. 2 dla wielkich i małych liter bez znaków diakrytycznych.
Rys. 3 tylko dla wielkich liter oraz cyfr.

Aby szybko nauczyć się pisma technicznego, należy poćwiczyć – najlepiej na specjalnie przygotowanych arkuszach z papierem milimetrowym oraz liniami pomocniczymi, ułatwiającymi pisanie. Na każdym arkuszu znajduje się kilka liter alfabetu, także z polskimi znakami, cyfry oraz znaki specjalne.

Ćwiczymy pismo techniczne typu A, proste
Ćwiczymy pismo techniczne typu B, proste