Pasowe ukształtowanie powierzchni Polski spowodowane zostało działaniem sił wewnętrznych i zewnętrznych. Wędrując z południa na północ obserwujemy cztery pasy: gór, kotlin podkarpackich, wyżyn oraz nizin.

Polska - pasowe ukształtowanie powierzchni
Mapa Polski z podziałem na pasy ukształtowania powierzchni

Pobierz pdf z mapką i opisem

Pas gór tworzą dwa łańcuchy górskie: Karpaty i Sudety.

Pas kotlin podkarpackich to obniżenie terenu składające się z Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Oświęcimskiej.

Pas wyżyn składa się z Wyżyny Śląskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Małopolskiej (którą stanowi Wyżyna KieleckaWyżyna Lubelska z Roztoczem na wschodzie). Na Wyżynie Kieleckiej znajdują się Góry Świętokrzyskie.

Pas nizin to rozległy obszar na który składają się trzy główne części: Niziny Środkowopolskie, pojezierza i pobrzeża. Do Nizin Środkowopolskich zaliczamy: Nizinę Śląską, Nizinę Południowowielkopolską, Niziny Mazowieckie, Nizinę Południowopodlaską, Nizinę Północnopodlaską oraz Polesie Lubelskie. Pas pojezierzy obejmuje m.in. Pojezierza Pomorskie, Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Suwalskie i Pojezierze Wielkopolskie. Wąski pas pobrzeży ciągnie się wzdłuż brzegów Morza Bałtyckiego. Pas ten obejmuje Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie oraz Pobrzeże Gdańskie.

Poniżej mapka z pdf do wydrukowania, którą można wykorzystać do ćwiczeń dla dzieci uczących się pasowego ukształtowania Polski. Można ją wykorzystać do ćwiczeń typu: pomaluj pas gór na czerwono, pas pobrzeży na zielono, oznacz numerami odpowiednie pasy itd.
Pasowe ukształtowanie powierzchni Polski mapa konturowa
Konturowa mapa Polski z pasami ukształtowania powierzchni

Pobierz pdf z mapką do ćwiczeń