Ole, ole, Janko,
Klęknij na kolanko,
Podeprzyj się w boczki,
Chwyć się za warkoczki,
Umyj się, uczesz się,
I wybieraj kogo chcesz.