Nazwy miesięcy do druku

W pierwszej klasie dzieci poznają nazwy poszczególnych miesięcy. Rok liczy 12 miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Dla ułatwienia i uprzyjemnienia nauki proponuję pobrać i wydrukować planszę z nazwami miesięcy i obrazkami, które mniej więcej kojarzą się z danym miesiącem. Dziecko może pokolorować nazwy miesięcy i obrazki, przy okazji ucząc się kolejności.

Nazwy miesięcy do druku dla dzieci
Plansza z nazwami miesięcy do wydrukowania

Ile dni liczą poszczególne miesiące?
Styczeń - 31
Luty - 28 a w roku przestępnym 29
Marzec - 31
Kwiecień - 30
Maj - 31
Czerwiec - 30
Lipiec - 31
Sierpień - 31
Wrzesień - 30
Październik - 31
Listopad - 30
Grudzień - 31

Na bajkidoczytania.pl znajdziecie kalendarze do wydrukowania i kolorowania - roczne jak i miesięczne.