Przedstawiamy szablon do wydrukowania z nauką pisania dwuznaku i . Najpierw dziecko powinno pisać po śladach, a później samodzielnie. Na dwuznak nie zaczyna się zbyt wiele wyrazów. Najpopularniejsze to wig i więk.

Szablon z nauką pisania dwuznaku Dź dź
Szablon do pobrania i wydruku z nauką pisania dwuznaku Dź dź