Zestaw dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych do druku. Jedna litera na jednej kartce. Oszczędność atramentu/tonera drukarki – tylko kontury! Możesz wydrukować na kolorowym papierze, żeby uzyskać ciekawe efekty.

Zestaw 35 dużych liter (drukowanych) – wszystkie polskie litery + X, Y, V

A do druku
Ą do druku
B do druku
C do druku
Ć do druku
D do druku
E do druku
Ę do druku
F do druku
G do druku
H do druku
I do druku
J do druku
K do druku
L do druku
Ł do druku
M do druku
N do druku
Ń do druku
O do druku
Ó do druku
P do druku
Q do druku
R do druku
S do druku
Ś do druku
T do druku
U do druku
V do druku
W do druku
X do druku
Y do druku
Z do druku
Ź do druku
Ż do druku

Zestaw 35 małych liter – wszystkie polskie litery + x, y, v

a do druku
ą do druku
b do druku
c do druku
ć do druku
d do druku
e do druku
ę do druku
f do druku
g do druku
h do druku
i do druku
j do druku
k do druku
l do druku
ł do druku
m do druku
n do druku
ń do druku
o do druku
ó do druku
p do druku
q do druku
r do druku
s do druku
ś do druku
t do druku
u do druku
v do druku
w do druku
x do druku
y do druku
z do druku
ź do druku
ż do druku

Zestaw 10 arabskich cyfr do druku

0 do druku
1 do druku
2 do druku
3 do druku
4 do druku
5 do druku
6 do druku
7 do druku
8 do druku
9 do druku

Zestaw 27 znaków specjalnych do druku

Znak apostrof ` do druku
Znak tylda ~ do druku
Znak wykrzyknik ! do druku
Znak hashtag (kratka) # do druku
Znak dolar $ do druku
Znak procent % do druku
Znak kareta ^ do druku
Znak and (etka) & do druku
Znak gwiazdka * do druku
Znak nawias okrągły () do druku
Znak podkreślnik _ do druku
Znak myślnik ? do druku
Znak ukośnik lewy \ do druku
Znak plus + do druku
Znak równości = do druku
Znak nawias klamrowy {} do druku
Znak nawias kwadratowy [] do druku
Znak dwukropek : do druku
Znak średnik ; do druku
Znak cudzysłów ?? do druku
Znak cudzysłów pojedynczy ‘ do druku
Znak nawias ostrokątny do druku
Znak przecinek , do druku
Znak kropka . do druku
Znak zapytania ? do druku
Znak ukośnik prawy / do druku