Określenie kierunków geograficznych potrzebne jest do sprawnego poruszania się w terenie lub przy posługiwaniu się mapą. Wyróżniamy cztery kierunki główne: Północ (N-orth), Południe (S-outh), Wschód (E-ast) i Zachód (W-est). Oznaczamy je symbolami literowymi od pierwszych liter kierunków w języku angielskim. Kierunki pośrednie, jak sama nazwa wskazuje wyznacza się pomiędzy kierunkami głównymi. Mamy więc północny wschód (NE), południowy wschód (SE), południowy zachód (SW) oraz północny zachód (NW).

Kierunki geograficzne róża wiatrów

Róża wiatrów w kolorze do wydruku
Kierunki geograficzne ćwiczenia

Kierunki geograficzne – ćwiczenie do wydruku
Powyżej zamieszczona jest grafika do wydruku z kierunkami geograficznymi (zwana też różą wiatrów) oraz szablon z ćwiczeniem do wpisywania na róży wiatrów odpowiednich symboli i nazw kierunków geograficznych.