Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie?
We młynie, we młynie, mościwy panie.

Cóżeś tam robił, czarny baranie?
Mełł mąkę, mełł mąkę, mościwy panie.

Cóżeś tam jadał, czarny baranie?
Kluseczki z miseczki, mościwy panie.

Cóżeś tam pijał, czarny baranie?
Miód, mleczko, miód, mleczko, mościwy panie.

Gdzieżeś tam sypiał, czarny baranie?
Z młynarką, pod miarką, mościwy panie.

Jakże cię bili, czarny baranie?
Łup cup cup, łup cup cup, mościwy panie.

Jakżeś uciekał, czarny baranie?
Hopsasa do lasa, mościwy panie.