Rzymski sposób zapisu cyfr / liczb polega na stosowaniu siedmiu liter, które odpowiednio pogrupowane, tworzą liczby. Wykorzystuje się litery I, V, X, C, D, M. W tradycyjnym systemie rzymskim nie ma większej liczby niż 3999 – MMMCMXCIX, choć stosowane są czasami odstępstwa od tej reguły. Tutaj skupimy się jednak na klasycznym zapisie rzymskim.

Liczby rzymskie w tabeli do wydruku