Historie i opowiadania dla dzieci

Tag bajki o lesie

Bajka o Czerwonym Kapturku

Było to w czasach nie tak odległych, ale i nie tak znowu bliskich. Rzecz się działa w Bajkolandii – krainie w której wszystko wydarzyć się może. We wsi Kołolasewo mieszkała razem z Mamą dziewczynka, którą wszyscy nazywali Czerwonym Kapturkiem.

© 2024 Edukacyjne bajki do czytania

Góra ↑

Dostępność