Piotr P. Walczak

Na Dzień Babci
wierszyk mam,
I opowiem
wszystkim Wam.

Nasze babcie
ciepłem są,
ogrzewają
każdy dom.

A najbardziej
nas kochają,
swoje wnuczki
przytulają.

Bo nie byłyby
babciami,
gdyby wnuczków
swych nie miały.

Wzór zaproszenia na Dzień Babci i Dziadka