Siarczysty konkurs plastyczny

Aktualizacja 4 października 2020 r. - Wyniki konkursu

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie. Bezapelacyjnie wygrała ilustracja nadesłana przez Bartłomieja Ogonowskiego. Nagrodą za ilustrację jest książka „Herbus Poziomka”.

Siarczysty konkurs Bartłomiej Ogonowski
Rys. Bartłomiej Ogonowski

Postanowiliśmy przyznać także dwa wyróżnienia dla Hani Kupczak (7 lat) i Dorotki Rak (6 lat). Do Was wędrują e-booki „Herbus Poziomka” :)

Siarczysty konkurs Hania Kupczak
Rys. Hania Kupczak, lat 7

Siarczysty konkurs Dorotka Rak
Rys. Dorotka Rak, lat 6


Weź udział w siarczystym konkursie plastycznym! Narysuj jedną ilustrację do Legendy o siarczystym smoku i wygraj jedną z książek "Herbus Poziomka"! Prace biorące udział w konkursie zostaną opublikowane na www.bajkidoczytania.pl i w mediach społecznościowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2020 r.

Siarczysty konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu Plastycznego "Legenda o siarczystym smoku"

1. Organizatorem konkursu jest Piotr Walczak Publishing z siedzibą w Rytwianach.

2. Celem konkursu jest wybór najlepszej, zdaniem Organizatora, ilustracji do "Legendy o siarczystym smoku". Ilustracja bądź ilustracje będą zamieszczone na stronie www.bajkidoczytania.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

3. Konkurs polega na stworzeniu jednej ilustracji nawiązującej tematycznie do "Legendy o siarczystym smoku" autorstwa Piotra Walczaka.

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek.

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

6. Termin przesyłania prac upływa 31 października 2020 roku, o północy. Należy je przesłać w formie elektronicznej (skan) e-mailem w formacie jpg lub png na adres rabegla@gmail.com. W temacie e-maila należy napisać "Konkurs na ilustrację". Wraz z pracą należy podać imię i nazwisko bądź pseudonim autora. Prace przesłane po 31 października 2020 r. nie będą oceniane. Fakt przesłania pracy zostanie potwierdzony zwrotnym mailem przez Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia ilości miejsc nagrodzonych (nie mniej niż 1, nie więcej niż 3), w zależności od ilości i jakości prac. Organizator zastrzega sobie przyznanie wyróżnień.

8. Nagrodami
- dla laureatów konkursu są książki "Herbus Poziomka" o wartości 28 zł, z dedykacją autora o nieznanej wartości ;)
- dla osób wyróżnionych są e-booki "Herbus Poziomka" w formacie pdf, o wartości 13,90 zł.

9. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora do 5 listopada 2020 r.

10. Organizator, po dokonaniu wyboru laureatów, wyśle na adres mailowy prośbę o podanie adresu pocztowego bądź paczkomatu do wysyłki nagrody (tylko na terenie Polski). Organizator pokrywa koszty wysyłki nagrody.

11. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
- wyraża zgodę na publikację swojej pracy i nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocji.

12. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników konkursu i wysyłki nagród. Przystępując do konkursu, uczestnik (jego rodzic lub opiekun w przypadku osoby niepełnoletniej) wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.

Dodaj komentarz