Szły pchły koło wody.
Pchła pchłę pchła do wody.
Potem pchła się popłakała,
Że ją tamta pchła popchała.