Idzie myszka
do braciszka.
Tu zajrzała,
tu wskoczyła,
a na koniec
tam się skryła.